gammel brostein

Cannabis fremskynder psykose

– Kan muligens også forårsake det, sier Jørgen Bramness ved SERAF.

I ubehandlet form ser planten slett ikke farlig ut. Foto: Colorado Medical Marijuana Connections

[infobox]

Metaundersøkelse

En metaundersøkelse er en sammenlikning av forskningsresultater fra en rekke undersøkelser.

Forholdet mellom cannabis og psykoser fremgår av en slik metaundersøkelse som har tatt for seg 83 tidligere utførte studier. Studiene omfatter til sammen 8000 personer som ruset seg, og 14000 personer som ikke gjorde det, skriver forskning.no. Resultatene ble publisert i dag i tidsskriftet Archives of General Psychiatry.

[/infobox]

[infobox]

Psykose

Psykose betyr unormal tilstand av sinnet, og er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand.

– Beskrives ofte som “tap av kontakt med virkeligheten”

– Innebærer ofte hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser

Kilde: Wikipedia

[/infobox]

En metaundersøkelse (se infoboks) viser at hos dem som bruker cannabis og utvikler psykose, oppstår psykosen 2,7 år før enn hos dem som ikke bruker cannabis, skriver forskning.no i dag.

– Dette er bekymringsverdig, sier Helge Waal, professor eremitus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

– Psykose medfører ofte en stagnering i personlighetsutviklingen. Pasientene blir mer sårbare, og det er mange grunnleggende egenskaper de ikke lærer seg. Derfor er det viktig å utsette psykosen så lenge som mulig, slik at pasientene får utvikle seg så mye som mulig før den inntreffer. For eksempel schizofreni er det viktig å prøve å utsette så lenge som mulig, fortsetter han.

Årsak eller virkning?

Waal sier imidlertid at det er mange usikkerheter når det kommer til cannabisbruk. Det er nemlig vanskelig å avgjøre hvorvidt cannabis forårsaker psykose, eller om de som er disponert for psykoser, oftere bruker cannabis.

– Her er det mye usikkerhet. Det er vanskelig å forske på dette og få klare resultater, sier Waal.

Jørgen Bramness, senterleder ved SERAF, kan fortelle at i befolkningen generelt, er det omtrent én prosent som utvikler psykose. Blant cannabisbrukere, derimot, ligger tallet på omtremt to prosent.

– Her kommer denne usikkerheten som Waal snakker om frem, sier Bramness.

– Vi trenger mer forskning på dette området. Vi vet ikke om man dobler sannsynligheten for psykose når man bruker cannabis, eller om de som er disponert for psykose, oftere bruker cannabis.

Legaliseringsdebatten

Det har lenge pågått en debatt angående legalisering av hasj og marihuana. Dagbladet skrev for en uke siden om norske kjendiser som “Slåss for legalisering“.Unge Venstre har gått ut offentlig og sagt at de kjemper for en legalisering av hasj. På nettsidene deres står: “Unge Venstre mener at et forbud mot lettere narkotiske stoff må kunne begrunnes med helsemessige argumenter om hvor farlige de er. Dersom slike argumenter ikke kan fremlegges, bør man vurdere å myke opp forbudet mot slike stoff.”

– Mener dere at rapporten om psykose er et godt nok argument mot legalisering av hasj?

– Dette er bare en samling av informasjon vi visste fra før, sier Sveinung Rotevatn, leder av Unge Venstre, til Brostein.

– Vi kommer ikke til å endre vår holdning til hasj på bakgrunn av denne rapporten, sier han.

Rotevatn understreker at hovedgrunnen til holdningen deres er at staten på denne måten får bedre kontroll over hva stoffet inneholder og hvem som får tak i det.

– Ved hjelp av blant annet avgifter og aldersgrenser, vil staten kunne ha kontroll på hvem som får tak i stoffet. Vi vet jo allerede at cannabis innebærer større fare jo yngre man er når man begynner med det, både med hensyn til psykoser og andre helsetrusler. Derfor mener vi at muligheten til å overholde en aldersgrense vil være noe av det viktigste ved legaliseringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *