gammel brostein

Sykehusene skal gjøre færre feil

Den nye kampanjen lanseres på Haukeland Sykehus. (Foto: Haukeland Sykehus/CC)

Nasjonal kampanje for pasientsikkerhet lanseres i dag.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen er i dag i Bergen for å lansere den nye kampanjen for pasientsikkerhet. Dette bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Kampanjen har fått tittelen “I trygge hender” og vil vare ut 2013.

– Tittelen på kampanjen fokuserer på at pasientene står i sentrum, sier kommunikasjonsansvarlig for kampanjen, Nanna Fredheim.

Inspirasjon fra USA

For ti år siden ble det utført en undersøkelse i USA som viste en stor andel uønskede hendelser og utilsiktet svikt fra helsevesenets side. Det amerikanske instituttet for forbedring av helsevesenet startet i 2004 pasientsikkerhetskampanjen som har vært inspirasjonen for “I trygge hender”.

– Den amerikanske “100 000 Lives Campaign” har vært en inspirasjon for mange av landene som nå følger etter med lignende kampanjer, sier Fredheim.

Langsiktige mål

“I trygge hender” har som hovedmål å redusere antall pasientskader og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

– Denne kampanjen vil være starten på en varig styrking av pasientsikkerheten i det norske helsevesenet, forteller hun.

I det første kvartalet av 2011 vil omfanget av pasientskader i Norge måles ved strukturert journalgjennomgang. Videre vil det fokuseres på innsatsområdene kampanjen har lagt opp til.

Områdene som inngår i kampanjen er hindring av sykehusinfeksjoner og legemiddelskader, samt fokus på trygg kirurgi. Slagbehandling og psykisk helse er innsatsområder under utredning.

– Norge er et av få land som inkluderer psykisk helse, opplyser Fredheim.

Mye å ta tak i

Målet om hindring av sykehusinfeksjoner er et sentralt mål ved kampanjen. Flere saker har vært oppe i media den siste tiden hvor utilsiktet svikt hos helsepersonell har fått store konsekvenser.

Tidligere denne uken ble det kjent at Norsk Pasientskadeerstatning har utbetalt omtrent 2,9 millioner kroner i erstatning etter at en kirurg ved Universitetssykehuset Nord-Norge smittet ti pasienter med hepatitt C. Dette melder NRK.

Hjerteopererte Anne Ullahamar opplevde også infeksjonsmarerittet. I Sunnmørsposten forteller hun om hvordan dårlig renhold og manglende rutiner gjorde at hun fikk infeksjon i operasjonssåret. Klinikksjef Torstein Hole ved medisinsk klinikk beklager situasjonen og har lovet en gjennomgang av rutinene.

– Vi håper å se en bedring innenfor alle kampanjens innsatsområder, avslutter Fredheim.

Pilotprosjekter

Flere pilotprosjekter innenfor de ulike innsatsområdene starter i 2011, og Kvinneklinikken ved Haukeland Sykehus i Bergen er et av disse. Det er også her helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen vil lansere kampanjen i dag.

– Erichsen vil gå gjennom kampanjen under lanseringen. Nettsiden vil også presenteres av webredaktørene, sier kampanjekoordinator Kristine Longva.

Pilotprosjektene følges av full spredning i Helse-Norge i løpet av 2012.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *