gammel brostein

Barna må bli sunnere

F.v. Forskningsdirektør Einar Risvik, Nofima, fjernsynskokk Wenche Andersen, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, fagsjef ernæring Åsta Otteren Ellingsen, Rieber & Søn ASA og professor Rune Blomhoff, UiO. Foto: Sofie Svanes Flem

Hver sjette tredjeklassing er overvektig. Forebygging mot fedme må begynne tidlig.

– Vår største utfordring blir å få barn og unge i fysisk aktivitet. Vi må kunne tilby dem lett tilgjengelig og sunn mat, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Brostein.

Barn og kosthold ble satt på dagsordenen under Næringmiddeldagene i Bergen. Helseministeren og flere profilerte ernæringsrepresentanter møttes til debatt onsdag.

Må stoppes før det er for sent

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på Næringslivsdagene i Bergen. Foto: Sofie Svanes Flem

Det var folkehelseinstituttets undersøkelse i 2008 som avslørte de tunge tallene om antall overvektige 9-åringer. Debattantene var opptatt av å hvordan denne utviklingen kan snus.

– Vi har en økende levealder i Norge, men når vil den flate ut?  spurte professor i ernæring på UiO, Rune Blomhoff, og viste til økningen av livsstilsrelaterte sykdomstilfeller.

– Forskjellen i forventet levealder er 10-15 år mellom dem med de beste og dårligste levevanene. Fordi levevaner stort sett holder seg stabile hele livet, er det viktig med fokus på barn.

Mer kunnskap og forebygging

Mens Blomhoff snakket tall og statistikker, var fjernsynskokk Wenche Andersen fra God Morgen Norge mer opptatt av å få debatten ned på tallerkenen

– Familier og barnehager må informeres riktig om sunt kosthold. De som smører matpakkene må vite hvordan det skal gjøres, sa hun.

– Vi må satse på kunnskap i matveien. I dag kan barn mer om andre lands religioner enn egen helse og kosthold.

Blomhoff hadde klare oppfordringer til myndighetene.

- Myndighetene må satse kunnskap og forebygging, og matvarebransjen må ta ansvar, oppfordret ernæringsprofessor Rune Blomhoff. Foto: Sofie Svanes Flem

– Myndighetene må satse enda mer på forebygging og kunnskap, i form av økte forskningsmidler og fokus på kosthold i lærerutdanningen.

– Matvareindustrien må ta ansvar

Han ba dessuten matindustrien om å nedprioritere økomoni og heller produsere sunn mat.

– De må ta et samfunnsasvar. Servicebransjen må tenke helse hele tiden, hurtigmat kan bli sunt, sa Blomhoff, men innrømte at dette kan bli vanskelig.

Også Strøm-Erichsen ba næringsmiddelrepresentantene i salen om å ta ansvar.

– Dere kan gjøre utrolig mye. Jeg er sikker på at dere kan bruke litt mindre sukker, fett og salt, og likevel produsere like god mat, sa helseministeren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *