gammel brostein

Sykkelkaos i Bergen

Sykle på gangvei eller bilvei? I Bergen hersker det full forvirring! Foto: Fredrik G. Hareide

Bergen ble kåret til Norges nest verste sykkelby i 2008, nå skal det satses!

I løpet av 2019 skal ti prosent av bergensere benytte sykkel til alle reiser. Dette er et av hovedmålene i den nye sykkelstrategien for Bergen i perioden 2010-2019.

Dårlig resultat

Kun 37 % av de planlagte A-rutene ble fullført til 2008. Grafikk: Fredrik G. Hareide

Den gamle sykkelplanen som ble vedtatt i 2004 hadde som mål å bygge ferdig A-sykkelrutene som strekker seg over en omkrets på fem kilometer fra Bergen sentrum i løpet av 2008. Pr. i dag er kun 37 prosent av disse rutene ferdig utbygget.

«Det er flere grunner til at målene ikke er nådd. På en del strekninger er det vanskelig å finne gode og gjennomførbare løsninger. Dette gjelder spesielt langs hovedtransportårene inn mot og gjennom sentrum. Tilgjengelig areal er begrenset og samkjøringen med andre samferdselstiltak erkrevende.» – Står det i den nye sykkelstrategien fra 2010-2019.

Fra 1992 til 2008 har antall syklister i Bergen kun økt fra 3 til 4%. Grafikk: Fredrik G. Hareide

– Det handler om å få gjennomslag og å få sykkel prioritert fremfor bil og kollektiv. Bybanen har for eksempel vært høyt prioritert de siste årene, noe som har gjort at fokus på sykkel blir mindre. A-ruten dreier seg om Bergen sentrum og her er det vanskelig å få gjennomslag og å bygge, derfor har et tiltak vært å bygge lenger ut fra sentrum slik at man kan få til noe forbedring, sier Reidun M. Instanes, Statens Vegvesen.

– Men NÅ skal sentrum prioriteres, fortsetter hun.

Store ambisjoner

Her skal det bygges sykkelveier. Grafikk: Fredrik G. Hareide

I løpet av 2019 skal hovedveinettene for sykkel være ferdig utbygd og Bergen skal være en attraktiv og trygg by å sykle i for alle.

Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø omfattet blant annet gang- og sykkelveger. En viktig del av Bergensprogrammet er et nytt og forbedret gang- og sykkelveisystem. Målet er økt trivsel, bedre helse samt et bedre miljø. Frem mot 2015 er det planlagt å bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkelveitiltak, i Bergensprogrammet.

I første fireårsperiode skal en detaljert handlingsplan utarbeides i det videre arbeidet med Sykkelstrategien for Bergen. Planen skal vise utbyggingsprioritering for ruter og enkelttiltak.

For å nå sine mål vil Sykkelstrategien kreve betydelig høyere innsats på sykkeltilrettelegging enn det har gjort tidigere. Minimumskostnad vil være på 40 millioner kroner i året for et ferdig utbygd hovedsykkelnett i 2019, og behovet vil trolig strekke seg på godt over 100 millioner kroner i året dersom alt skal gjennomføres.

Tredobbel satsing

Kan det garanteres at målene i den nye sykkelstrategien 2011-2019 gjennomføres?

– Det finnes ingen garantier, og det blir en videre prosess fra 2004-2011 planen. Vi har vært på seminar hvor vi har kommet med flere innspill, og vi har flere forhold til andre planleggere enn tidligere. Sykkel skal tenkes langt mer nå enn tidligere, sier Instanes.

En av hovedårsakene til det dårlige resultatet i den gamle planen er mangel på ressurser. Bjarte Stavenes, overingeniør, mener det er forbedringer i forhold til den første planen.

– Det er i hovedsak snakk om en tredobling av økonomien og økt fokus på sykkel i samfunnet, sier Stavenes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *