gammel brostein

Større press på vikarer


- Vi er ikke gode nok som vaktbikkje overfor media, sier Arild Berg Karlsen, klubbleder for journalistene i BT. Foto: Øyvind Valderhaug

Endringer i Norges medielandskap gjør at flere og flere medier benytter seg av vikarer framfor fast ansatte. Norsk Journalistlag vil rette opp i denne praksisen.

– Det ser ut til at en ny trend er i gang i medienorge. Journalistiske stillinger som skulle vært av typen fast ansettelse blir besatt av langvarige vikariat og tilkallingsvikarer, mener Ronny Bertelsen, nestleder for Bergen Journalistlag.

I kjølevannet av Pia Beathe Pedersens oppsigelse på direktesendt radio, og hennes innlegg på NRKs nettsider, har journalistenes arbeidsplass vært i søkelyset. I Pedersens oppsigelsesinnlegg står det at journalistene i NRKs østlandssendinger ikke har et bra arbeidsmiljø og vikariat istedenfor fast ansettelse er vanlig. Nå spekuleres det på om påstandene hennes er sanne, og om de gjelder hele medienorge.

– Her i Bergens Tidende har vi rimelig bra kontroll på vikariatforholdene, men det er vanskelig å fremstille seg selv som hvit som snø, sier klubbleder for journalistene i Bergens Tidende, Arild Berg Karlsen.

[infobox]

Noen viktige regler for vikariat:

Langvarig vikariat skal være erstatning for en spesifikk person som er ute i permisjon.

Vikariat som har pågått i fire år skal føre til fast ansettelse for vikaren.

Vikariatets sluttdato skal stå i kontrakten.

Tilkallingsvikarer kan tilkalles når som helst ved kortvarig sykdom eller lignende.

[/infobox]

Han mener de har hatt særlig fokus på vikarsituasjonene blant journalistene sine siden 2006/2007. Da hadde Bergens Tidende en stor opprydding i sine vikariat, der noen muligens var ulovlige.

– Oppryddingen ble gjort på bakgrunn av en melding fra en av våre daværende vikarer. Det gjorde oss oppmerksom på de dårlige forholdene.

Uklare forhold

Mediene er også i stor endring og det generelle presset på journalistene øker stadig. Vikarenes arbeidssituasjon er et spesielt vanskelig tema. Det er ofte uklart hvem de skal henvende seg til med problemer av ulike slag, og de jobber ofte under uklare kontrakter. Berg Karlsen mener det er synd om dette fører til at vikarene sliter seg ut og jobber under mer press enn de skal.

– Jeg vet folk ønsker å vise seg frem når de er i et vikariat, sier Berg Karlsen.

Ifølge Ronny Bertelsen er det denne trangen som kan fører til at mange vikarer og tilkallingsvikarer tar på seg mer arbeid enn det de egentlig skal i forhold til avtalene de har. Dette fører til at de i flere situasjoner også kan få mindre betalt enn det de egentlig har krav på.

– Selv om den harde innsatsen er frivillig er det en overhengende frykt blant flere for å miste jobben sin om de ikke gjør akkurat dette. Det er mange som ønsker seg sjansen disse vikarene har, og de kan lett byttes ut, sier Bertelsen.

Dette kan gjøre at de ikke melder fra om dårlig forhold i arbeidet, da de frykter at det kan føre til at de mister jobben, og muligheten for en fast stilling.

NRK som verstingen?

Det har vist seg at NRK nå har dårlige vikarforhold. Berg Karlsen mener dette er noe man har visst om lenge.

– Det har vært kjent for oss i bransjen i årevis at NRK har hatt problemer innad. Alle mediebedrifter har slike problemer, NRK er den største mediebedriften vi har og det er klart de da har større problemer. Her i Bergens Tidene har vi fortsatt enkelte problemer, men ikke lenger av den karakteren som NRK nå står ovenfor.

Unni Arnøy, regionsredaktør i NRK Hordaland, har ingen kommentar til saken om Pia Beathe Pedersen, men hun sier de ikke har noen spesifikke problemer rundt vikarordningen i NRK Hordaland.

– NRK er en stor bedrift. Fast ansatte har permisjoner, sykemeldinger etc og da tas det inn vikarer. Vi har ordnede forhold, og jeg er ikke enig i at NRK er noen versting. Alle NRK-vikarer har kontrakter. I NRK Hordaland er vi veldig opptatte av at vikarer skal behandles på en god måte. For oss er en vikarstilling et godt middel for å lede nye journalister inn i bransjen, og vi er opptatt av at vikarene våre i arbeidshverdagen skal behandles likt med våre fast ansatte, sier Unni Arnøy.

Ifølge Ronny Bertelsen er det ikke bare NRK som sliter med denne problemstillingen, og for han er det ønskelig å få en oppklaring og opprydning av forholdene, slik at situasjonen bedrer seg.

Berg Karlsen er også selvkritisk og mener vikarforholdene kan fokuseres mer på.

– Vi er ikke gode nok som vaktbikkje overfor media, og vi har sterkt forbedringspotensialet der.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *