gammel brostein

Datatilsynet negativ til SkyssKortet

For å ta i bruk Skysskortet, må du godta at Skyss lagrer informasjon om dine reisevaner. Datatilsynet mener derimot at alle bør kunne reise anonymt.

Datatilsynet mener det bør være mulig å reise anonymt.

– Borgernes bevegelser ikke bør registreres i unødvendig stor utstrekning, og det bør være mulig å reise anonymt. Et anonymt alternativ skal ikke innebære vesentlige ulemper for de som velger å benytte dette alternativet, sier Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i Datatilsynet.

[infobox]

SkyssKortet

I vår ble det gjennom Hordaland fylkeskommune og selskapet Skyss innført et nytt billettsystem i Bergen.

Tilbudet om Personlig Skysskort blir tatt i bruk av mange som reiser mye kollektivt, og er på denne måten økonomisk gunstig og praktisk anvendelig for kundene.

For å ta i bruk Skysskortet, må du godta at Skyss lagrer informasjon om dine reisevaner.

Skyss argumenterer for innsamlingen av reiseinformasjonen din med refusjonskrav.

Skyss tilbyr to varianter av SkyssKortet, et personlig og et anonymt. Det anonyme kortet kan derimot ikke brukes som periodekort.

[/infobox]

Datatilsynet har lagt til grunn at det ikke skal være adgang til å registrere opplysninger om reisene til innehavere av periodebilletter. Dette skal heller ikke skje om man har valgt en personlig billett. Det bør kun være anledning for transportselskapene til å lagre anonyme opplysninger om reiser foretatt med periodebilletter. Selskapene vil derimot kunne ha behov for å lagre opplysninger om reisene til innehavere av verdibilletter, også opplysninger om når og hvor den enkelte reise fant sted, i tilfelle det oppstår uenighet om nedskrivingen av verdien på kortet.

Datatilsynet karakteriserer registrering og lagring av reiseopplysninger som en inngripen i den enkeltes personvern. I 2009 ble det gjennomført tre kontroller rettet mot tilsvarende billettsystemer; i Oslo, Rogaland og Oppland. Selskapene ble pålagt å avvikle lagringen av reisedata av innehavere av periodebilletter, i tillegg til at det ble fastsatt slettefrister knyttet til de reiseopplysningene som det etter tilsynets vurdering er adgang til å registrere.

Personvernnemnda underrettet

– Tilsynets vedtak ble påklaget i alle tre sakene. De rettslige spørsmålene vil derfor bli behandlet av Personvernnemnda. Personvernnemndas konklusjoner vil legge føringer også for øvrige transportselskaper som tilbyr elektroniske billetter. Klagene til Personvernnemnda er nære å bli sendte, men er fortsatt for tidlig å si noe om når saken vil bli behandlet, sier Christine Ask Ottesen, seniorrådgiver i Datatilsynet.

Opplysninger som blir lagret omfatter hvilket bussholdested man går på bussen, dato og klokkeslett, og  hvilken billettype og takst man reiser med. I tillegg har bussene installert opptil fire kameraer, noe som legger til grunn for at Skyss i teorien kan observere hvor passasjerer går av.

Brostein lykkes dessverre ikke i å få en uttalelse fra Skyss om dette.

Motstand på nettet

På Facebook er det blitt opprettet en gruppe som uttrykker tydelig motstand mot Skyss sin innsamling av personlig informasjon. Gruppen har per i dag litt over 920 medlemmer. Det finnes til og med en musikkvideo på youtube, som viser avsky mot SkyssKortet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *