gammel brostein

Sp-dominans i Hardanger

GODE HARDANGER-RESULTATER: Jostein Ljones (t.h.) håper å bli Senterpartiets ordfører i Kvam etter et oppløftende valg. Her sammen med Fylkesting-kandidatene Alexander Fosse Andresen (t.v.) og Benthe Bondhus på Sp sin valgvake. Foto: Sverre Olav Botnen.

VALG 2011: Hardanger-kommunene har fortsatt tillit til Senterpartiet.

Senterpartiet gikk tilbake både i Hordaland og på landsbasis, men i Hardanger-kommunene står partiet fremdeles sterkt.

Fusa, Kvam Herad, Ullensvang, Eidfjord og Jondal er alle under Sp-dominans. Ordførerkandidat i Kvam, Jostein Ljones (Sp), peker på partiets sterke bånd til regionen som en viktig faktor.

– Vi står sterkt i Hardanger, i tillegg til at vi har flinke folk der. Det er en tradisjon at kommunene blir styrt av Senterpartiet og det virker som om folk har tillit til oss, sier Ljones til Brostein.

Ljones og Sp dro i land flest stemmer i Kvam (21,5 prosentpoeng) og en plass i ordførerstolen er innenfor rekkevidde. Høyre, som ved siste måling stod med fire mandater, vil trolig prøve å forhandle med de andre partiene i kommunen for å danne flertall.

– Jeg har et betinget håp om å bli ordfører i Kvam, og jeg tror jeg klarer det. Vi har gode kort på hånd, men det er et mandat som vipper mellom Høyre og Sosialistisk Venstreparti som blir avgjørende for forhandlingene, sier Ljones.

Det endelige valgresultatet i Kvam blir klart tirsdag når stemmene i kommunen skal fintelles.

Ljones får plass i Fylkestinget i Hordaland sammen med Benthe Bondehus og Alexander Fosse Andersen – en posisjon han tror er viktig for å fremme Kvam sine synspunkter utenfor kommunegrensene.

– Det vil øke Kvam sin politiske innflytelse på fylket. En må ha folk som kan påvirke fylkespolitikerne direkte, ikke bare gjennom mellommenn, sier Ljones.

Mest gledelige for partiet er trolig den enorme oppslutningen i Jondal. Jon Larsgard blir sittende som ordfører etter å ha dratt i land et rent flertall (51,3 prosentpoeng).

2 comments for “Sp-dominans i Hardanger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *