gammel brostein

Bergens nye storstue i 2013?

Det nye hovedanlegget for svømming og stup, "Helleren" og Amalie Skram VGS slik det etter planen skal se ut høsten 2013. (Ill: KHR Arkitekter AS)

Svømme- og stupeanlegget Helleren, som bygges på Nygårdstangen skal etter planen stå klar til bruk høsten 2013.

Et nytt svømmeanlegg har vært på kommunens plakat i over tjue år, planlagt og utsatt en rekke ganger av økonomiske eller byggtekniske grunner. Anlegget er tegnet av det danske arkitektfirmaet KHR, og skal nå bygges av Bergen Kommunale Bygg. Det har blitt flyttet fram og tilbake fra Kronstad og til Nygårdstangen, hvor det nå bygges.

Ny videregående skole

Samtidig med oppføringen av nytt hovedanlegg for svømming og stup, skal Amalie Skram videregående skole med plass til vel ni hundre elever stå klar. Over halvparten av plassene vil være på idrettsfaglig studiespesialisering, med vekt på svømming. Denne skolen skal etter planen erstatte Tanks og Lønborg vgs. når den blir satt i drift.

Ifølge tidlige planer om byggeprosjektene i Bergen Sentrum skulle svømmehallen og den tilknyttede videregående skolen stått ferdig i løpet av 2012. Dette tidspunktet har senere blitt moderert til 2013. Ifølge utbyggingsjef Reidun de Lange ved Bergen Kommunale Bygg går byggingen foreløpig etter planen.

– Vi forventer å holde de tidene som nå er forespeilet, man ønsker å åpne hallen parallelt med åpningen av skolen ved starten av skoleåret 2013/2014, sier hun.

– Det har vært problemer med hensyn til finansieringen av prosjektet som har gjort at dette har tatt tid å komme i gang med. Det har i tillegg vært utfordringer med grunnforholdene på Nygårdstangen, sier politisk rådgiver Peter Christian Frølich ved byrådet for kultur og idrett.

Største enkeltbevilgning fra kommunen på ti år

Det totale arealet av skolen og anlegget vil være på omkring 28 000 kvadratmeter, hvor svømmeanlegget vil oppta omkring halvparten.

– Det finnes alltid en risiko ved store prosjekter som dette, men ting går foreløpig etter planen. Når vi fikk finansieringen på plass ble det den største enkeltinvesteringen Bergen kommune har foretatt på over ti år, og vi setter som mål at dette skal bli det største og beste kulturanlegget i byen, noe Bergen kan være stolt av, sier Frølich.

Internasjonale stevner

-Vi blir også med oppføringen av dette anlegget nødt til å tiltrekke oss de beste utøverne innen de aktuelle idrettene, men dette anlegget vil gjøre Bergen til en attraktiv by. Målet er også å holde større internasjonale mesterskap. Vi håper at dette anlegget vil øke interessen rundt svømming og stup i lokalområdet og distriktene rundt Bergen. Et slikt anlegg vil i stor grad promotere seg selv i kraft av sin tilstedeværelse, sier Frølich.

Vil man gi organiserte tilbud til grupper som også trenger assistanse for å ta i bruk et slikt tilbud?

– Vi ønsker å ha et bredt tilbud som skal rekke så mange som mulig. Kommunen er allerede dyktig på tilrettelegging for vanskeligstilte grupper, deriblant handikappede og psykisk utviklingshemmede. Vi forestiller oss å ha tilrettelagte og organiserte tilbud særlig for disse gruppene, men også for de eldre. Vi vil jobbe aktivt for å informere om tilbudene via eksempelvis skoler og aldershjem, sier han.

Sentralbadet som framtidig kulturscene?

Hva vil Sentralbadet brukes til?

– Sentralbadet vil naturlig nok bli avviklet. Det er lange ønskelister på hva en kunne tenke seg å bruke denne tomten til uten at jeg kan gå nærmere inn på hva som for øyeblikket ligger på bordet. Tomten som den ligger på er attraktiv og sentral, og vi ønsker å bruke denne til noe som kan utvikle kulturtilbudet i byen og komme Bergens borgere til gode, avslutter Peter Christian Frølich.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *