gammel brostein

Pust fremfor pes

Yoga for barn har enklere øvelser enn den for voksne. (Foto: Nevit Dilmen)

Avspenningstrening for de minste blir stadig mer populært. Men har barna et like stort behov som de voksne for å koble av?

[infobox]

Hva er yoga?

  • Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med opprinnelse i de indiske religionene buddhisme og hinduisme.
  • Ordet yoga betyr “metode til å oppnå frelse”.
  • I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs personlighetsutviklende disiplin.
  • Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv.
  • Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet.
  • Moderne, vestlig yoga har tonet ned det mentale/selvutviklende aspektet. Vanligvis er man også i disse retningene opptatt av helhet, harmoni og betydningen av forening mellom kropp og sinn.

[/infobox]

– Ja absolutt, mener yogainstuktør ved Yogaskolen i Bergen, Elisabeth Roland.

– Barn har et like stort behov for avspenning som voksne har. De sitter mye foran skjermer, og sitter lenge stille på skolen. Når det forventes at man skal sitte så lenge konsentrert, trenger man avkobling etterpå, sier hun.

Roland er utdannet lærer, og har undervist både barn og voksne i yoga. Nå jobber hun som yogainstruktør ved Yogaskolen i Bergen. Hun har stor tro på å bruke avspenningstrening på barn. Blant annet mener hun at dette gjerne kunne vært brukt som en del av undervisningen på skolen.

– Barn har mange flere læringsstrategier enn den kognitive. Det å kunne leke bevegelser, lære kroppsbeherskelse og bli kjent med egen kapasitet, er viktig for læring av andre ferdigheter som matematikk og språk, sier hun.

Roland mener at avspenningstreningen ikke nødvendigvis hadde behøvd å være tilknyttet for eksempel gymnastikken, men heller som en del av den vanlige klasseromsundervisningen.

– Det er slitsomt å sitte så lenge og konsentrere seg. Man kunne for eksempel ha brukt 5 minutter før eller etter timen til avspenning, foreslår hun.

Andre har tidligere forsøkt dette i undevisning, med god effekt.

– Etter 15 år som lærer i Osloskolene, så jeg etterhvert at det var et stort behov i skolen for noen av de metodene som jeg tilegnet meg som yogalærer. Jeg begynte å ta i bruk noen fysiske øvelser og avspenninger i klassen, for eksempel i begynnelsen eller i midten av en time. Resultatene er meget positive. Det virker som om elevene blir roligere og mer mottakelige for videre undervisning, skriver Cynthia Henriksen på nettsiden til Yggdrasil Yogaskole.

Helt uenig

Professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Eline Thornquist er helt uenig i at barn behøver denne typen trening.

– Jeg mener avspenningstrening er det verste du kan gjøre for urolige barn. De trenger å røre på seg og være i aktivitet, ikke drive med avspenning, sier hun.

Hun har heller ingen tro på å ha dette som en del av undervisningsopplegget.

– Etter en lang skoletime trenger barna å løpe fra seg den oppsamlede energien, ikke drive med avslapping, sier hun.

I tillegg tror hun at dette kan skygge for virkelige problemer.

– Jeg tror denne typen trening bare er en enkel løsning, som kan skygge for de virkelige problemene urolige barn har, sier hun.

Nytt konsept

Kurset her i Bergen er helt nytt, og til tross for den store interessen i resten av landet har kurset foreløpig ikke hatt så stor etterspørsel her. Roland tror likevel det kan være interesse for dette dersom folk får øynene opp for det.

– Jeg håper det blir større interesse for dette når kurset kommer ordentlig i gang, men vi trenger nok mer publisitet rundt det, sier hun.

Hun tror at kurset kan hjelpe på mange områder.

– Jeg blir f.eks oppringt av mødre som har barn med søvnproblemer. Yoga kan virke positivt mot slike plager, sier hun.

Kurset er delt opp i to partier. Et for barn fra 7-9 år og et for barn fra 10-12 år. Grunnen til dette er at de ulike aldersgruppene har forskjellige behov.

– De minste barna (7-9 år) vil gjennom lek med bevegelse og forskjellige stillinger bli fortrolig med yoga. De større barna (10-12 år), vil kunne gjøre øvelser som er mer lik den yoga voksne gjør, sier hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *