gammel brostein

Ingen akutt kraftkrise

Dersom Bevar Hardanger får viljen sin, vil naturen forbli upåvirket. (Foto: Robbie / Creative Commons)

Forsyningssikkerheten i Bergensområdet er slett ikke så truet som Olje-og Energiminister Terje Riis-Johansen tidligere hevdet.
Bergenserne har en akseptabel forsyningssikkerhet frem til år 2020, melder nettavisen.no. Dette er konklusjonen til de fire ekspertutvalgene har utredet sjøkabelalternativet på deler av strekningen mellom Sima og Samnanger i Hardanger. Rapporten ble lagt fram for Olje og Energiminister Terje Riis-Johansen tirsdag ettermiddag.

Lite sannsynlig med ekstremvær

Ifølge det ekspertutvalget som utredet forsyningsbehovet i Bergensområdet, var fjorårets vinter uvanlig kald og tørr.

Sannsynligheten for at Bergensområdet får en slik ekstremperiode de neste årene er liten, mener utvalget, og karakteriserer dermed forsyningssikkerheten som akseptabel.

– Dersom energi- og effektknappheten i 2009/2010 hadde vært situasjonen i et normalår ville utvalget karakterisert forsyningssikkerheten i BKK-områdetsom uakseptabel. Hvis imidlertid så anstrengte situasjoner forventes å opptre svært sjelden i tiden framover (under én prosent sannsynlighet per år), er forsyningssikkerheten etter utvalgets mening akseptabel, står det i rapporten som Terje Riis-Johansen fikk tirsdag ettermiddag.

– Styrker vår sak

Organisasjonen Bevar Hardanger har lenge markert seg som en motstander av de opprinnelig planlagte kraftmastene. Vurderingen til ekspertutvalget av forsyningssikkerheten i Bergensområdet styrker organisasjonens sak, sier styreleder Klaus Rasmussen til ba.no / NTB

– Det er slik vi har sagt i to år nå: Det er ingen krise for kraftforsyningen til Bergen, slik Statnett har hevdet, sier styreleder i Bevar Hardanger, Klaus Rasmussen.

– Bergensområdets kraftbehov kan løses uten kraftlinje.

Foreslår alternative tiltak

På fredag, før rapportene ble offentliggjort, la Bevar Hardanger frem andre alternativer til kraftlinje og sjøkabel på strekningen Sima-Samnanger. Smarte strømmålere og enøktiltak er tiltak organisasjonen mener kan gjøre kraftlinjen overflødig.

– Det er fullt mulig å løse kraftbehovet uten noen ny kraftlinje. Regjeringen må pålegge BKK og Statnett å satse på strømsparing, blant annet ved intelligente styringssystemer og andre tiltak. Da kan vi klare oss uten en ny linje, og bergenserne vil få billigere nettleier, sier Rasmussen til ba.no/NTB.

–  Ved å iverksette tiltak både på produksjons-og forbrukersiden kan en gjøre kraftlinje både i luft og i sjø overflødig, sier Rasmussen til organisasjonens nettside, og karakteriserer disse tiltakene som en vinn-vinn-situasjon for alle parter:

Det vil være en seier for et uvurderlig natur- og kulturlandskap i Hardanger, en seier for lokalbefolkningen og ikke minst en seier for staten Norge som slipper å bruke milliardbeløp på en unødvendig kraftlinje, sier Rasmussen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *