gammel brostein

Skeptisk til innskrenking

Hallil Altinpinar frykter mer kaos i taxikøen. Foto: Fredrik Økland.

Tidligere skjenkestopp kan føre til mer vold. Det tror taxi-sjåfør Hallil Altinpinar (40).

Regjeringen har foreslått å innskrenke nasjonal skjenketid fra 03.00 til 02.00 som et middel på veien for å oppnå mindre vold. I begrunnelsen legges det sterk vekt på at økte skjenketider gir mer vold.

Hallil Altinpinar tror imidlertid at det er helt motsatt. Som taxisjåfør er han vant til å se bråk oppstå i lange taxikøer.

– Utestedene skulle heller vært åpen lenger, slik at folk kan gå hjem etter hvert som de blir sliten. Når alle skal hjem samtidig blir det mer kaos i taxikøer og på spisesteder som serverer nattmat.

Hallil er ikke den eneste som er av denne oppfatningen. I Bergen kommunes høringsuttalelse uttales det at «en ytterligere reduksjon i skjenketiden kan til ennå større voldsproblemer da alle stedene vil stenge samtidig».

Virker ikke alene

Politiet støtter regjeringens forslag om å innskrenke skjenketiden.

– Jeg tror imidlertid ikke at skjenketiden alene vil redusere volden, sier stasjonssjef ved Bergen Sentrum politistasjon Rune Solbakken.

-Vi har tro på at volden kan reduseres dersom innskrenking i skjenketiden følges av andre tiltak, som for eksempel differensiering, det vil si at skjenkestedene må stoppe skjenkingen på forskjellige tidspunkter, sier Solbakken.

I tillegg spiller utformingen av det offentlige rom inn på antall voldshandlinger.

– Når det blir en fortetting av skjenkestedene, får vi en fortetting av berusede mennesker, som kan føre til mer vold. Plassering og kapasitet hos drosjer og offentlige transportmidler vil også spille inn på volden, da det for eksempel ofte blir bråk i lange drosjekøer.

Så vidt Solbakken vet har regjeringen imidlertid ikke planlagt andre tiltak enn innskrenking av skjenketid for å redusere volden.

Først og fremst er det likevel den enkelte sin holdning og oppførsel i forhold til vold og rus som avgjør, sier Solbakken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *