gammel brostein

– Friske dyr dør unødig

Dette dyret må dø, fordi mattilsynet ikke får ut fingeren (Leopardgekko). Foto: Tim Christian Wassmo

Reptiler og amfibier er ulovlige å ha som kjæledyr i Norge. Friske dyr blir beslaglagt og ofte avlivet. Helt siden 80-tallet har entusiaster protestert mot loven, og Mattilsynet startet en utredning i 2008. Den er fortsatt ikke ferdigstilt, og i mellomtiden avlives flere og flere friske dyr.

[infobox]

Dyrevernloven

Mattilsynet er ansvarlig for dyrevelferd i Norge og får årlig inn mange henvendelser om ulovlig hold av slike dyr. Så kommer de og henter dyrene hos eieren, for så å prøve å omplassere dyrene til forskjellige dyrehager. Dette er imidlertid ikke alltid mulig, og hvis ingen har anledning til å ta imot dyrene, blir de rett og slett avlivet. Hittil i 2010 har det vært beslag av 10 slike eksotiske dyr i Bergensområdet; syv av dem ble omplassert til forskjellige dyrehager, mens tre ble avlivet.

Hele loven kan leses her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19761120-0003.html

[/infobox]

Veterinær Nils Reither har behandlet hundrevis, om ikke tusenvis av ulovlig holdte reptiler.

– Jeg vet om eiere som ikke tør å ta med syke dyr til veterinær i frykt for at de skal bli avlivet. Selv har jeg avlivet mange ulovlige dyr på kommando fra Mattilsynet, men de siste to-tre årene har de ikke spurt meg noe særlig. De har vel skjønt at jeg ikke vil mer. Det er ingen grunn til å avlive dyr som er friske!

Reptilene Reither har behandlet, tyder på at den generelle velferden blant reptiler er høyere enn velferden rundt hunder og katter.

Denne skjeggagamen ble reddet fra avliving av Akvariet i Bergen. Foto: Tim Christian Wassmo

– Mattilsynet burde bruke flere ressurser på å ta vare på de lovlige dyrene som lider, enn på å finne og ta livet av dyr som har det bra der de er! Det er så mange sovende lover i Norge, hvorfor insisterer Mattilsynet på å fortsette å håndheve en lov som snart kan bli endret? Dyrene har det bra, og skader ingen.

Positivliste lar vente på seg

Mattilsynet har en såkalt “positivliste” som består av 30 forskjellige arter som er under vurdering for å bli lovliggjort for hold i private hjem. Denne listen bad de om en risikovurdering av fra Vitenskapskomiteen (VKM) og bad om at de skulle ha den ferdigstilt innen 1. mai 2010. Den er ennå ikke ferdig, og i mellomtiden fortsetter Mattilsynet å beslaglegge og avlive dyr.

– Folk må heller slutte å ha ulovlige dyr

[infobox]

Noen arter som kan bli lovlige

Slanger:

Kornsnok – Pantherophis guttaus (Elaphe guttata)

Kongepyton, ballpyton – Python regius

Øgler:

Leopardgekko – Eublepharis macularius

Skjeggagam – Pogona vitticeps

Skilpadder:

Gresk landskilpadde – Testudo hermanni

Leopardskilpadde – Geochelone pardalis

Amfibier:

Rødbuket salamander – Cynops pyrrhogaster

Melkefrosk – Trachycephalus resinifictrix

[/infobox]

Dyrevernalliansen mener imidlertid at loven er god som den er.

– Vi vil jo selvfølgelig ikke at dyrene skal bli avlivet, sier Live Kleveland, presseansvarlig.

– Vi vil heller at folk skal slutte å ha ulovlige dyr, og at de dyrene som allerede finnes i Norge, burde få amnesti og bli tatt vare på av dyrehager som har riktig kompetanse og utstyr. Erfaring fra England viser at legalisering ikke fører til slutt på smugling av ulovlige arter. En lovendring vil ikke gjøre at folk slutter å smugle inn ulovlige arter, den vil bare føre til at folk smugler inn andre ulovlige arter. En legalisering vil ikke øke dyrevelferden.

Dette er ikke reptilmiljøet enig i. De fleste sier at de ville holdt seg til positivlisten, ettersom de fleste artene de har, allerede er på denne listen. Dersom legaliseringen går gjennom, vil mange færre friske dyr bli avlivet, og det må jo sies å øke dyrevelferden. Situasjonen i England var også annerledes. Der hadde de allerede noen arter som var tillatt å ha, og det var dermed en annen type arter som ble smuglet inn. I Norge er de fleste dyrene som smugles inn, enkle arter som kongepyton og leopardgekko. Disse artene er ikke spennende for entusiastene fordi de er forbudte.

Dessuten vil det også bli mye større tilgang på kunnskap rundt de lovlige artene.

Noen arter som kan bli lovlige

Slanger:

Kornsnok Pantherophis guttaus (Elaphe guttata)

Kongepyton, ballpyton Python regius

Øgler:

Leopardgekko Eublepharis macularius

Skjeggagam Pogona vitticeps

Skilpadder:

Gresk landskilpadde Testudo hermanni

Leopardskilpadde Geochelone pardalis

Amfibier:

Rødbuket salamander Cynops pyrrhogaster

Melkefrosk Trachycephalus resinifictrix
[/infobox]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *